ẢNH TƯ LIỆU

Danhsachhoivien

Tinh hoa đất tổ :: Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa ở Tam Nông

(nguoiphutho.com) Tam Nông là vùng đất có nhiều tầng văn hóa liên quan đến thời đại Hùng Vương, có trung tâm thị trấn Hưng Hóa là thủ phủ tỉnh lỵ của tỉnh Phú Thọ xưa. Cuối thế kỷ thứ XIX, nơi đây đã diễn ra cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương gắn với tên tuổi của Danh nhân văn hóa Nguyễn Quang Bích.
Mỗi thời kỳ lịch sử đều để lại cho huyện Tam Nông những di sản văn hóa có giá trị, những kiến trúc nghệ thuật độc đáo gắn với quá trình dựng nước và giữ nước. Trong số 91 di tích lịch sử văn hóa của huyện có 3 di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, 88 di tích nghệ thuật kiến trúc, trong đó có 11 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 26 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 51 di tích chưa được xếp hạng tập trung ở các xã: Dậu Dương, Thượng Nông, Hiền Quan, Hương Nộn, Quang Húc, Thanh Uyên, Vực Trường, Tam Cường, Cổ Tiết, Hương Nha...

Xác định các di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá của thế hệ cha ông để lại có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, thêm vào đó, nó còn là phương tiện để giới thiệu về hình ảnh địa phương cho các du khách xa gần, tạo tiền đề chiến lược phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện nhà, trong những năm qua huyện Tam Nông đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Đến nay, đã có 46/91 di tích được bảo tồn, tôn tạo với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, nhân dân và phật tử đóng góp ủng hộ trên 17 tỷ đồng. Các di tích được duy tu, bảo tồn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn và hầu hết vẫn giữ được các giá trị kiến trúc, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn 45/91 di tích đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng với 27 phế tích và 5 địa điểm dấu tích chưa được khôi phục lại trong điều kiện nguồn ngân sách của Nhà nước và địa phương dành cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa còn hạn chế. Một số địa phương chưa có phương án bảo vệ và kế hoạch bảo tồn, tôn tạo các di tích, phế tích, còn trông chờ vào nguồn hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động tu bổ, tôn tạo khi di tích bị xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng Ban quản lý di tích, thầy trụ trì chùa tự động tu sửa, tôn tạo di tích không tuân thủ theo các quy định của cơ quan chuyên môn; tự ý đưa tượng, phật vào chùa, cơi nới, đưa vật liệu hiện đại vào di tích như: Bỏ gạch nem lá, lát gạch men giả vân gỗ, sơn lại toàn bộ tường bên trong và bên ngoài di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Tam Nông chủ chương tiếp tục xã hội hóa việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, trong đó ưu tiên các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, di tích khảo cổ học và các di tích có kiến trúc nghệ thuật, song việc bảo tồn, tôn tạo phải không làm biến dạng di tích gốc. Đồng thời huyện cũng tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý Nhà nước trong việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, gắn nội dung này vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn để có kế hoạch đầu tư, quy hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về ý nghĩa thiết thực của công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa; kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đầu tư tôn tạo, bảo tồn các di tích. Huyện chỉ đạo điều chỉnh những hoạt động tự phát ở các địa phương cho phù hợp với quy chế bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa; tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt là các sư thầy trụ trì, các chư vãi, phật tử hiểu rõ về việc tham gia quản lý các di tích, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và các quy định của pháp luật; nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm di tích lịch sử văn hóa. Xác định rõ địa điểm, cắm mốc khoanh vùng, xây dựng các bia lịch sử để bảo vệ các phế tích, dấu tích và các địa điểm văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện. Hàng năm xây dựng kế hoạch, lập tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và UBND tỉnh xem xét xếp hạng các di tích, phấn đấu đến năm 2016 các di tích có đủ điều kiện được lập hồ sơ xếp hạng theo quy định, nhất là các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, kiến trúc nghệ thuật có giá trị tiêu biểu.

Hồng Loan (Theo baophutho.vn)