ẢNH TƯ LIỆU

Danhsachhoivien

Văn học - Nghệ thuật :: Củ khoai sọ

(Nguoiphutho.com)  Nương khoai nhà bác Bốc cây cao, củ to. Đến ngày thu hoạch, hai bà cháu gồng quang, sọt đi đào khoai. Cả nương khoai khóm nào cũng to...
 

Hai bà cháu bổ nhát cuốc vào chỗ nào cũng thấy củ. Để khoai không bị sát, bà bảo cháu cuốc vầng rộng bằng cái nong đại. Cả hai bà cháu loay hoay đào cuốc đến hơn hai tiếng đồng hồ mới bênh được một khóm. Xung quanh củ cái chằng chịt những củ con. Riêng củ con cũng được một gánh nặng. Còn củ cái bổ tư cũng mỗi phần được một gánh, một khóm khoai đào sót cũng được đến răm gánh vì thế đến nay làng Văn Lang vẫn còn truyền nhau câu ca:

"Văn Lang có một khóm khoai

Nhặt được hai gánh, thừa ba cái đầu"

Cụ Hán Văn Sinh kể (Nguồn: www.baophutho.org.vn)