ẢNH TƯ LIỆU

Danhsachhoivien

Tuổi trẻ đất Tổ hướng về biên giới, hải đảo :: Triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT

(nguoiphutho.com) Ngày 25-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 4-9-2012 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông". Dự và chủ trị hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia; Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các thành viên của Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước.
Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Hoàng Công Thủy- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Trong những năm qua nhờ sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị- xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT nên tình hình trật tự ATGT đã có nhiều chuyển biến, tai nạn giao thông(TNGT) được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên tình hình vi phạm trật tự ATGT còn diễn ra phức tạp, số vụ vi phạm còn phổ biến, TNGT vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, nhất là số người chết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. TNGT và ùn tắc giao thông đường bộ đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trong 3 tháng đầu năm nay cả nước đã xảy ra 6.528 vụ TNGT, làm chết 2.599 người, bị thương 6.405 người. So với cùng kỳ năm 2012 TNGT đã giảm 21,54% số vụ, tăng 0,7% số người chết, giảm 28,07% số người bị thương. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân, thực trạng công tác đảm bảo ATGT, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục ban hành Chỉ thị 18 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể, các tổ chức chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Phấn đấu hàng năm phải kiềm chế, giảm từ 5- 10% số vụ, số người chết do TNGT và giảm ùn tắc giao thông đường bộ ở các đô thị.

Tại hội nghị, Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã nhìn nhận, đánh giá mọi mặt của công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý II- 2013, trong đó cụ thể hóa thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo tinh thần Chỉ thị 18 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh- Ủy viên Bộ Chính trị- Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Công tác đảm bảo trật tự ATGT, làm giảm TNGT được xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao với nhiều giải pháp quyết liệt, rút ra được nhiều bài học quý báu nên tình hình trật tự ATGT của cả nước thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các lực lượng, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân bám sát nội dung, tinh thần của Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả 8 nhóm giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng chương trình hành động cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông, gắn chỉ tiêu thi đua với các hội viên, đoàn viên, học sinh sinh viên...; tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước; xây dựng chiến lược phát triển phương tiện giao thông phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn; nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái xe, tăng cường kiểm tra các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm ATGT; nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức của lực lượng CSGT, thanh tra giao thông... phấn đấu thực hiện giảm TNGT theo mục tiêu đã đề ra. Đối với các đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT, đồng chí Lê Hồng Anh đã đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương xem xét giải quyết.

Trên địa bàn tỉnh, tình hình trật tự ATGT thời gian qua cũng diễn biến khá phức tạp, do vậy để thực hiện đúng tinh thần của Chỉ thị 18 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về các giải pháp đảm bảo ATGT,kiềm chế gia tăng TNGT.
Mai Phương
(Theo baophutho.vn)